Sveiki atvykę į Telšių autobusų parko internetinę svetainę!

Korupcijos prevencija

  • UAB Telšių autobusų parkas, užtikrindamas savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių į gyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus, užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įmonės veikloje.Vykdant korupcijos prevenciją reikalinga vartotojų ir visuomenės pagalba. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu pranesk@telsiuap.lt arba pasitikėjimo telefonu (8 652) 91165.Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą korupcinį atvejį, nurodykite kuo tikslesnius duomenis ir informaciją (veiksmo vietą, laiką, asmens vardą pavardę ar pan.). Būtų malonu, jei nurodytumėte savo kontaktinę informaciją, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu
  • Dėl prevencijos programos
  • TAP 2021-2022 kovos su korupcijos  programa
  • TAP 2021-2024 metų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas eiti skiriamą asmenį pateikimo, sąrašas:

  •  Direktorius
  • Techninis direktorius
  • Asmuo, laikinai skiriamas į 1.1 ir 1.2 išvardintas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.