Sveiki atvykę į Telšių autobusų parko internetinę svetainę!
MALŪNAS (Luokės g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr.1. Regiono kelius, N. Kapines dd 6,40 7.38L 14,32 17,06
Nr. 1. N. Kapinės d.d. 8,11 9,01 9,28 10,17 10,46 11,16 11,36
12,06 12,26 12,55 13,16 13,43 14,58 15,22
15,47 16,09 16,41 17,31 18,20 18,50 19.37L
Nr.1.N. Kapines     šs 6,38 7,25L 8,06 8,50 9,33 10,17 11,05
11,46 12,28 13,09 13,51 14,33 16,04 16,46
17,28 18,10 18,51 19.37L
Nr.4. Ligoninę       dd 6,24 7,22 8,17 9,04 11,07 12,00 12,48
13,48 14,37 16,49 17,47
Nr.4. Ligoninę, Gelež. St. šs 8,44 15,29
Nr. 4. Ryškėnus, Gelež. st. šs 11,24L 13,11L 14,25 18,31dd
Nr.5. UAB“Lestema“dd 6,26 7,22
Nr.6. Ligoninę pro Gelžb.dd 5,27
Nr.6. N. Kapines,         Gelež. St., Ligoninę dd 6,53 7,56 9,10 9,55 11,01 12,11 13,15
14,18 15,24 16,30 17,34
Nr. 7. Sodą „Klevas“ 8,22 9.37šs 10,57 13.52S 17.17šs
Nr. 7. Lieplaukę ,s/b „Klevas“ddš 6,47 9.37 dd 13,52 17,17dd
MALŪNAS ( Luokės g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr. 1. „Masčio“ mikr.dd 7,27 8,27 8,46 9,38 10,05 11,04 11,24
11,54 12,13 12,43 13,03 13,31 13,52 14,19
15,12 15,34 15,55 16,28 16,47 17,17 17,44
18,07 18,57 19,24 20,14
Nr.1. „Masčio“ mikr. šs 7,15 7,56 8,41 9,23 10,06 11,03 11,38
12,18 13,04 13,42 14,23 15,05 16,36 17,18
18,00 18,43 19,24 20,13
Nr.4. Rainius                    dd 6,51 7,51 8,40 10,33 12,23 16,17 17,21
18,15
Nr.4. Viešvėnus               dd 11,28 13,11 14,12
Nr.4. Rainius                    šs 8,34 11,07 12,28 14,10 15,16
Nr.5. „Masčio“ mikr. dd 7,00 7,58
Nr.6. „Masčio“ mikr.dd 7,47 8,50 10,10 10,45 11,57 13,04 14,10
15,14 16,20 17,24 18,28
Nr. 7. Masčio mikr 7,50ddš 9,15 10,42 11,52 15,10 18,37
Janapolę 5,57dd 8,03mdd šs 8,03mam kasdien 12,53 17,20dd
Upyną 6.33 maa tp 14,03 maa tp 17,48 dd  
Luokę           mdd 6,49 14,03  
Viekšnalius maa 6,33Prak 14,03 Prak
Viešvėnus       mdd 8,03
Varnius 6,48 mdd 15,03 dd
Kauną per Kelmę 5,18 Pr P
Grįžti atgal

Sutrumpinimai:

  • dd – darbo dienomis
  • mdd – mokyklos darbo dienomis
  • maa – moksleivių atostogų metu
  • Pr – pirmadieniais
  • A – antradieniais
  • P – penktadieniais
  • š – šeštadieniais
  • s – sekmadieniais
  • L – pro ligoninę
  • Gelež. st. – pro geležinkelio stotį