Sveiki atvykę į Telšių autobusų parko internetinę svetainę!
MALŪNAS (Luokės g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr.1. Regiono kelius, N. Kapines   dd 6.40 7.38L 14.32 17.06
Nr. 1. N. Kapinės Kasdien 8.11 9.01 9.28 10.17 10.46 11.16 11.36
12.06 12.26 12.55 13.16 13.43 14.58 15.22
15.47 16.09 16.41 17.31 18.20 18.50 19.37L
Nr.1.N. Kapines     šs 6.40 7.38L 14.32 17.06
Nr.4. Ligoninę       dd 6.24 7.22 8.17 9.04 11.07 12.00 12.48
13.48 14.37 16.49 17.47
Nr.4. Ligoninę, Gelež. St. šs 8.44 15.29
Nr. 4. Ryškėnus, Gelež. st. šs 11.24L 13.11L 14.25
Nr. 4. Ryškėnus, Gelež. st.dd 18.31
Nr.5. UAB“Lestema“dd 6.26 7.22
Nr.6. Ligoninę pro UAB Gelžbdd 5.27
Nr.6. N. Kapines,   pro         Gelež. St. , Ligoninę           dd 6,53 7,56 9,10 9,55 11,01 12,11 13,15
14,18 15,24 16,30 17,34
Nr. 7. Sodą „Klevas“ 8.22 9.37šs 10.57 13.52S 17.17šs 18.45
Nr. 7. Lieplaukę ,s/b „Klevas“ddš 6.47 9.37 dd 13.52 17.17dd
MALŪNAS ( Luokės g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr. 1. „Masčio“ mikr.   Kasdien 7,27 8,27 8,46 9,38 10,05 11 11,24
11,54 12,13 12,43 13,03 13,31 13,52 14,19
15,12 15,34 15,55 16,28 16,47 17,17 17,44
18,07 18,57 19,24 20,14
Nr.4. Rainius                    dd 6,51 7,51 8,40 10,33 12,23 16,17 17,21
18,15
Nr.4. Viešvėnus               dd 11,28 13,11 14,12
Nr.4. Rainius                    šs 8,34 11,07 12,28 14,10 15,16
Nr.5. „Masčio“ mikr. dd 7,00 7,58
Nr.6. „Masčio“ mikr.dd 7,47 8,50 10,10 10,45 11,57 13,04 14,10
15,14 16,20 17,24 18,28
Nr. 7. Masčio mikr 7,50ddš 9,15 10,32 11,52 15,10 18,37 19,20
Janapolę 5,57 dd 8,03šs 12,53 17,23 dd
Upyną 6.33 maa tp 14,03 maa tp 17,48 dd  
Luokę           mdd 6,49 14,03  
Viekšnalius mam 6,33Prak 14,03 Prak
Viešvėnus       mdd 8,03
Varnius 6,48 dd 15,03 dd
Kauną per Kelmę 5,18 Pr P
Grįžti atgal

Sutrumpinimai:

  • dd – darbo dienomis
  • mdd – mokyklos darbo dienomis
  • maa – moksleivių atostogų metu
  • Pr – pirmadieniais
  • A – antradieniais
  • P – penktadieniais
  • š – šeštadieniais
  • s – sekmadieniais
  • L – pro ligoninę
  • Gelež. st. – pro geležinkelio stotį