Sveiki atvykę į Telšių autobusų parko internetinę svetainę!
MALŪNAS   ( Luokės g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr. 1. Masčio mikr  dd važiuoja iki sustojimo „Saulėtekio g.“ 7.27 8.45 10.05 11.23 12.13 13.30 14.19
15.12 17.17 19.24
Nr. 1. Masčio mikr. 8.27 9.35 11.04 11.56 12.48 13.02 13.56
darbo dienomis 15.34 15.55 16.26 16.48 17.50 18.07 18.58
20.13
Nr. 1. Masčio mikr.        šs 7.27 8.27 8.45 9.35 10.05 11.04 11.30
11.59 12.34 12.59 13.02 13.33 13.58 14.33
15.00 15.59 16.32 16.58 17.31 17.59 18.33
19.33 19.59
Nr.4. Rainius                    dd 6.54 7.53 8.43 10.34 12.32 16.19 17.22
18.16
Nr.4. Viešvėnus             dd 11.28 13.24 14.28
Nr.4. Rainius                     šs 8.34 11.07 12.28 14.10 15.16
Nr.5. Masčio mikr.   dd 7.00 7.58
Nr.6. Masčio mikr.      dd 7.47 8.50 10.10 10.45 11.57 13.04 14.10
15.14 16.20 17.24 18.28
Nr. 7. Masčio mikr 7.50ddš 9.15 10.42 11.52 15.10 18.37 19.20
Janapolę 5,57 dd 8,03šs 12.53 17,23 dd
Upyną 6.33 mam TP 14,03 mam TP 17,48 dd  
Luokę            mdd 6.49 14.03  
Viekšnalius  mam 6,33PrAK 14,03 PrAK
Viešvėnus       mdd 8.03
Varnius 6,48 dd 15,03 dd
Kauną per Kelmę
MALŪNAS      ( Luokės g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr.1. Regiono kelius, N. Kapines dd 6.43 7.42L 14.34
Nr. 1. N. Kapinės          dd 8.13 9.03 9.31 10.19 10.47 11.38 12.28
12.58 13.45 14.59 15.24 17.33 18.52 19,38L
 Nr. 1  Germantą  dd 11.14 12.04 13.12 15.44 16.08 16.38 17.04
18.18
Nr. 1. Germantą        šs 10.16 10.45 11.15 11.45 12.11 12.45 13.11
13.45 14.11 15.11 15.45 16.11 16.45 17.11
17.45 18.45 19.11
Nr. 1 N. Kapines   ŠS 6.40 7,39 L 8.11 9.01 9.28
Nr.4. Ligoninę        dd 6.24 7.27 8.22 9.11 11.04 12.07 13.01
14.04 15.05 16.52 17.52
Nr.4. Ligoninę GEL. ST. šs 8.44 15.29
Nr. 4. Ryškėnus  GEL. ST.šs 11,24L 13,11L 14.25
Nr. 4. Ryškėnus     dd 18.45L
Nr.5. UAB“Lestema“dd 6.26 7.22
Nr.6. Ligoninępro UAB Gelžb.dd 5.27
Nr.6. N. Kapines,  pro Gelež. St., Ligoninę  dd 6.53 7.56 9.10 9.55 11.01 12.11 13.15
14.18 15.24 16.30 17.34
Nr. 7. Sodą „Klevas“ 8.22 9.37šs 10.57 13,52s 17,17šs 18.45
Nr. 7. Lieplaukę ,s/b „Klevas“ddš 6.47 9.37dd 13.52 17,17dd
Grįžti atgal

Sutrumpinimai:

  • dd – darbo dienomis
  • mdd – mokyklos darbo dienomis
  • maa – moksleivių atostogų metu
  • Pr – pirmadieniais
  • A – antradieniais
  • P – penktadieniais
  • š – šeštadieniais
  • s – sekmadieniais
  • L – pro ligoninę
  • Gelež. st. – pro geležinkelio stotį