Sveiki atvykę į Telšių autobusų parko internetinę svetainę!
AUTOBUSŲ STOTIS  (Gedimino g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr. 1. „Masčio“ mikr. darbo dienomis 7,17 8,16 8,38 9,28 9,55 10,54 11,13
11,44 12,03 12,33 12,53 13,21 13,45 14,10
15,06 15,25 15,46 16,19 16,38 17,08 17,35
17,58 18,48 19,15 20,04
Nr.1. „Masčio“ mikr. šs 7,08 7,50 8,33 9,19 10,00 10,54 11,31
12,12 12,57 13,35 14,17 14,59 16,30 17,12
17,54 18,36 19,15 20,06
Nr.2. Geležinkelio st. dd 8,47 15,10 16,11
Nr. 2. Degaičius             dd 7,29 10,07 13,04 17,08
Nr.2. Geležinkelio st.   s 9,40
Nr.3.Geležinkelio st. dd 6,35 7,26 8,25 8,59 10,38 11,43 12,25
13,36 14,29 15,18 16,13 16,57 17,42
Nr. 3 AB Gelžbetonis dd 5,39
Nr.4. Rainius                    dd 6,44 7,44 8,32 10,25 12,15 16,03 17,13
18,09
Nr.4. Viešvėnus             dd 11,20 13,03 14,03
Nr. 4. Geležinkelio st. šs 7,26
Nr.4. Rainius                  šs 8,24 10,50 12,12 13,54 14,58
Nr.5. „Masčio“ mikr. dd 6,54 7,51
Nr.6. „Masčio“ mikr., Geležinkelio st.         dd 7,31 8,35 9,55 10,32 11,42 12,50 13,55
14,59 16,05 17,09 18,13
Nr. 7. „Masčio“ mikr 7,41ddš 9,06 10,35 11,41 14,58 18,22
AUTOBUSŲ STOTIS (Gedimino g. 1 Autobusų stoties teritorija.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr.1. Regiono kelius, N. Kapines dd 6,50 7,48 L 14,38 17,15
Nr. 1. N. Kapinės             darbo dienomis 8,20 9,10 9,37 10,26 10,55 11,25 11,45
12,15 12,35 13,04 13,25 13,52 15,06 15,29
15,53 16,17 16,50 17,40 18,29 18,58 19,46
Nr.1.N. Kapines   šs 6,50 7,32 L 8,15 8,59 9,42 10,25 11,13
11,54 12,36 13,17 13,59 14,41 16,12 16,54
17,36 18,18 18,58 19,44
Nr.2. Miškų urėdiją   dd 7,13 8,09 9,31 11,03 13,57 15,59 16,46
Nr.2.Parko g. Miškų urėdiją     s 9,13
Nr.3.Ryškėnus           dd 5,14 6,09 6,53 7,52 8,39 10,25 11,30
11,58 13,07 13,58 14,52 15,32 16,27 17,19
Nr.4. Ligoninę                   dd 6,37 7,29 8,24 9,11 11,13 12,07 12,55
13,55 14,46 16,57 17,54
Nr.4. Ligoninę                   šs 8,57 15,46
Nr. 4. Ryškėnus         šs 7,49 10,20 11,35L 13,24L 14,36
Nr. 4. Ryškėnus         dd 18,43
Nr.5. UAB „Lestema“dd 6,31 7,28
Nr.6. Ligoninę                   dd 5,51
Nr.6. N. Kapines, Ligoninę          dd 7,05 8,10 9,24 10,07 11,13 12,24 13,29
14,33 15,39 16,44 17,47
Nr. 7. Sodą „Klevas“ 8,31 9.44 šs 11,06 14,01 s 17,23šs
Nr. 7. Lieplaukę ,s/b „Klevas“ddš 6,53 9.44 dd 14,01 17,23dd
Grįžti atgal

Sutrumpinimai:

  • dd – darbo dienomis
  • mdd – mokyklos darbo dienomis
  • maa – moksleivių atostogų metu
  • Pr – pirmadieniais
  • A – antradieniais
  • P – penktadieniais
  • š – šeštadieniais
  • s – sekmadieniais
  • L – pro ligoninę
  • Gelež. st. – pro geležinkelio stotį