Sveiki atvykę į Telšių autobusų parko internetinę svetainę!
AUTOBUSŲ STOTIS  (Gedimino g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr. 1. „Masčio“ mikr. Kasdien 7,17 8,16 8,38 9,28 9,55 10,54 11,13
11,44 12,03 12,33 12,53 13,21 13,45 14,10
15,06 15,25 15,46 16,19 16,38 17,08 17,35
17,58 18,48 19,15 20,04
Nr.2. Geležinkelio st. dd 8,47 15,10 16,11
Nr. 2. Degaičius             dd 7,29 10,07 13,04 17,08
Nr.2. Geležinkelio st.   s 9,40
Nr.3.Geležinkelio st. dd 6,35 7,26 8,25 8,59 10,38 11,43 12,25
13,36 14,29 15,18 16,13 16,57 17,42
Nr. 3 AB Gelžbetonis dd 5,39
Nr.4. Rainius                    dd 6,44 7,44 8,35 10,25 12,23 16,03 17,13
18,09
Nr.4. Viešvėnus             dd 11,20 13,15 14,19
Nr. 4. Geležinkelio st. šs 7,26
Nr.4. Rainius                    šs 8,24 10,50 12,12 13,54 14,58
Nr.5. „Masčio“ mikr. dd 6,54 7,51
Nr.6. „Masčio“ mikr.dd 7,31 8,35 9,55 10,32 11,42 12,50 13,55
14,59 16,05 17,09 18,13
Nr. 7. „Masčio“ mikr 7,41ddš 9,06 10,35 11,41 14,58 18,22 19,14
AUTOBUSŲ STOTIS  (Gedimino g.)
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr.1. Regiono kelius, N. Kapines dd 6,50 7,48 14,40 17,15
Nr. 1. N. Kapinės             Kasdien 8,20 9,10 9,37 10,26 10,55 11,25 11,45
12,15 12,35 13,04 13,25 13,52 15,06 15,29
15,53 16,17 16,50 17,40 18,29 18,58 19,46L
Nr.1.N. Kapines   šs 6,50 7,48 14,38 17,15
Nr.2. Miškų urėdiją   dd 7,13 8,09 9,31 11,03 13,57 15,59 16,46
Nr.2.Parko g. Miškų urėdiją     s 9,13
Nr.3.Ryškėnus   dd 5,14 6,09 6,53 7,52 8,39 10,25 11,30
11,58 13,07 13,58 14,52 15,32 16,27 17,19
Nr.4. Ligoninę               dd 6,37 7,35 8,29 9,17 11,13 12,16 13,09
14,12 15,12 16,59 18,00
Nr.4. Ligoninę             šs 8,57 15,46
Nr. 4. Ryškėnus     šs 7,49 10,20 11,35L 13,24L 14,36
Nr. 4. Ryškėnus     dd 18,57
Nr.5. UAB „Lestema“dd 6,31 7,28
Nr.6. Ligoninę               dd 5,51
Nr.6. N. Kapines,     Ligoninę    dd 7,05 8,10 9,24 10,07 11,13 12,24 13,29
14,33 15,39 16,44 17,47
Nr. 7. Sodą „Klevas“ 8,31 9.44 šs 11,06 14,01 s 17,23šs 18,51
Nr. 7. Lieplaukę ,s/b „Klevas“ddš 6,53 9.44 dd 14,01 17,23dd
Grįžti atgal

Sutrumpinimai:

  • dd – darbo dienomis
  • mdd – mokyklos darbo dienomis
  • maa – moksleivių atostogų metu
  • Pr – pirmadieniais
  • A – antradieniais
  • P – penktadieniais
  • š – šeštadieniais
  • s – sekmadieniais
  • L – pro ligoninę
  • Gelež. st. – pro geležinkelio stotį