Sveiki atvykę į Telšių autobusų parko internetinę svetainę!
AUTOBUSŲ STOTIS
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr.1.Regiono kelius, N. Kapines dd 6.50 7.48 14.38
Nr. 1. N. Kapinės          dd 8.20 9.10 9.37 10.26 10.55 11.45 12.35
13.04 13.52 15.07 15.29 17.40 18.58 19.46
20.45
Nr. 1  Germantą  dd 11.22 12.13 13.21 15.52 16.17 16.45 17.14
18.26
Nr. 1. Germantą         šs 10.26 10.55 11.25 11.55 12.21 12.55 13.21
13.55 14.21 15.21 15.55 16.21 16.55 17.21
17.55 18.55 19.21
Nr. 1 N. Kapines   šs 6.50 7,48 L 8.20 9.10 9.37
Germantą   vas.   dd 10.39 12.00 13.15 16.30 17.28 18.40
Nr.2. Miškų urėdiją    dd 7.13 8.09 9.31 11.03 13.57 15.59 16.46
Nr.2.Parko g. Miškų urėdiją s 9.13
Nr.3.Ryškėnus           dd 5.14 6.09 6.53M 7.52M 8.39 10.25 11.10
12.03M 13.07M 13.58M 14.52M 15.32 16.27 17.29M
Nr.4. Ligoninę             dd 6.37 7.35 8.29 9.17 11.13 12.16 13.09
14.12 15.12 16.59 18.00
Nr.4. Ligoninę                šs 8.57 15.46
Nr. 4. Ryškėnus         šs 7.49 10.20 11,35L 13,24L 14.36
Nr. 4. Ryškėnus     dd 18.57
Nr.5. UAB „Lestema“dd 6.31 7.28
Nr.5. Masčio mikr.   dd 6.54 7.51
Nr.6. N. Kapines     dd 7.05 8.10 9.24 10.07 11.13 12.24 13.29
14.33 15.39 16.44 17.47
Nr. 7. Sodą „Klevas“ 8.31 9.44šs 11.06 14,01s 17,23šs 18.51
Nr. 7. Lieplaukę ,s/“Klevas“ddš 6.53 9.44 dd 14.01 17,23dd
AUTOBUSŲ STOTIS
Išvyksta į Išvykimo laikas
Nr. 1. Masčio mikr  dd važiuoja iki sustojimo „Saulėtekio g.“ 7.17 8.38 9.55 11.13 12.03 13.21 14.10
15.06 17.09 19.15
Nr. 1. Masčio mikr. 8.16 9.28 10.54 11.48 12.39 12.53 13.49
darbo dienomis 15.25 15.46 16.19 16.44 17.41 17.58 18.52
20.04
Nr. 1. Masčio mikr.        šs 7.17 8.16 8.38 9.28 9.55 10.54 11.22
11.50 12.22 12.49 13.22 13.49 14.22 14.49
15.49 16.22 16.48 17.22 17.49 18.22 19.22
19.49
Nr.2. Geležinkelio st. dd 8.47 15.10 16.11
Nr. 2. Degaičius              dd 7.29 10.07 13.04 17.08
Nr.2. Geležinkelio st.    s 9.40
Nr.3.Geležinkelio st.   dd 6.35 7.26 8.25 8.59 10.48 11.38 12.35
13.36 14.29 15.18 16.13 16.57 17.52
Nr. 3 AB Gelžbetonis  dd 5.39
Nr.4. Rainius                    dd 6.44 7.44 8.35 10.25 12.23 16.03 17.13
važiuoja pro sustojimą „Saulėtekio g.“ 18.09
Nr.4.Viešvėnus pro „Saulėtekio g.“dd 11.20 13.15 14.19
Nr. 4. Geležinkelio st.  šs 7.26
Nr.4. Rainius                     šs 8.24 10.50 12.12 13.54 14.58
Nr.5. Masčio mikr.   dd 6.54 7.51
Nr.6. Masčio mikr.      dd 7.31 8.35 9.55 10.32 11.4 12.50 13.55
14.59 16.05 17.09 18.13
Nr. 7. Masčio mikr 7.41ddš 9.06 10.35 11.41 14.58 18.22 19.14
Grįžti atgal

Sutrumpinimai:

  • dd – darbo dienomis
  • mdd – mokyklos darbo dienomis
  • maa – moksleivių atostogų metu
  • Pr – pirmadieniais
  • A – antradieniais
  • P – penktadieniais
  • š – šeštadieniais
  • s – sekmadieniais
  • L – pro ligoninę
  • Gelež. st. – pro geležinkelio stotį